VIDEá

deti idú vždy tam, kde je niečo vzrušujúce...

Zvedavosť detí začína a končí tam, kde sú hranice fantázie ich učiteľov. Mali by sme si to uvedomovať, pretože deti sú odrazom nás, našej šikovnosti a našich možností. Otvorme im dvere do fantázie nekonečna!

...ALE ZOSTáVAJú TAM, KDE JE LáSKA.

Video 1

Video 2

Anjel vianoc

Video 3