O mne

učiteľKA


Som učiteľkou na Strednej odbornej škole pedagogickej kde vyučujem predmet Metodika výtvarnej výchovy. Je to práca s mladými ľuďmi, ktorí sa rozhodli, že v budúcnosti chcú byť tiež učiteľmi.

V detstve som sa chcela stať učiteľkou aby som svojim žiakom mohla dávať päťky. Neskôr som prišla na to, že je to hlúposť. :) Dnes ich chcem motivovať k štúdiu, k tvoreniu, kritickému mysleniu a k práci na svojej osobe.