Študijný materiál

Čo ešte nevieš o výtvarnej výchove v MŠ a ŠKD

význam kresby pre pedagogickú diagnostiku diaťaťa.pptx
Organizácia v MŠ.pptx
Výrazové prostriedky výtvarného umenia.pdf
pkš , detský naivný realizmus, metódy.pdf